Centrum Alzheimera

Dom koedukacyjny przeznaczony jest dla 120 mieszkańców, przewlekle somatycznie chorych. Pokoje jedno i dwu-osobowe rozmieszczone w trzech modułach wyposażone są we wszystkie media oraz w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W każdym module mieszkaniowym znajdują się:
 1. gabinet zabiegowy
 2. dyżurka pielęgniarek,
 3. pokój kąpielowy z wanną wolnostojącą wyposażoną w podnośnik,
 4. pokój dzienny
 5. pokój telewizyjny
 6. jadalnia
 7. toalety ogólnodostępne przystosowane dla niepełnosprawnych
 8. patio

W części ogólnej znajdują się:

 • recepcja
 • szatnia
 • stołówka
 • kawiarnia
 • salon fryzjerski
 • sala widowiskowa
 • sale szkoleniowe
 • kaplica

W części specjalistycznej usytuowane są:

 • gabinety rehabilitacyjne
 • gabinet psychologa
 • pracownie terapii zajęciowej
 • biblioteka z czytelnią
 • świetlica pobytu dziennego

Przedmiotem działania jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom Z CHOROBĄ ALZHEIMERA i innymi zespołami otępiennymi, poprzez:

 • zapewnienie całodobowej opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 • organizowanie pobytu dziennego
 • organizowanie działalności szkoleniowej
 • inicjowanie i poszerzanie form współpracy z organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie osób z chorobą Alzheimera
 • propagowanie wiedzy i sposobów radzenia sobie z dolegliwościami choroby Alzheimeramgr Anna Markiewicz

Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimera. Absolwentka Pedagogiki Społecznej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi w obszarach pracy socjalnej, edukacji i kultury. Posiada Dyplom Specjalizacji z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej, zdany przed Komisją Egzaminacyjną w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych.

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą, mi.in. z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, partnerstw publiczno-społecznych, Pożytku Publicznego, ochrony informacji niejawnych, dobrych praktyk wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego przez miasto Berlin, przygotowywania wniosków aplikacyjnych do funduszy europejskich i krajowych funduszy pomocowych, strategii postępowania na rynku pracy, prowadzenia mediacji oraz udzielenia pierwszej pomocy.

Posiada doświadczenie w pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej. Przez ostatnie 14 lat pracowała w Biurze Polityki Społecznej m. st. Warszawy w Wydziale Pomocy Społecznej gdzie była odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przez kilka ostatnich lat była również wykładowcą akademickim z zakresu metodyki pracy socjalnej w Pedagogium - Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Prywatnie lubi spędzać czas ze swoją rodziną, relaksuje się prowadząc samochód i ma zamiłowanie do zabawy kolorami i materiałami co widać we wnętrzach naszego Domu.dr Agnieszka Borzym

Lekarz psychiatra. W 1996r ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, od 1998r pracuje w oddziale psychogeriatrycznym IPiN, w 2000 r zdobyła specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii a w 2004 – specjalizację drugiego stopnia. W latach 2000-2005 pracowała w Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej.

Interesuje się problemami wieku podeszłego, uwielbia zwierzęta i podróże.mgr Monika Kędra

Psycholog. Swoją wiedzę zdobywała podczas studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Kliniczna – studia magisterskie i Psychoonkologia – studia podyplomowe. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych - Marketing i Zarządzanie spółdzielnią w warunkach wolnorynkowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Doświadczenia w zawodzie psychologa zdobywała podczas staży: w Oddziale IV Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie oraz w I Klinice Psychiatrycznej i w I Zespole Leczenia Domowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez wiele lat zawodowo związana była z opieką hospicyjną stacjonarną i domową, poprzez wspieranie pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin na każdym etapie choroby. W ostatnim czasie pracowała również z osobami upośledzonymi intelektualnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W swojej pracy stara się integrować różne sposoby myślenia o człowieku i jego problemach. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i sympozjach tematycznych.

Wszystko co kocha jest w górach.mgr Aneta Jastrzębska

Terapeuta zajęciowy, socjoterapeuta, pracownik socjalny. Absolwentka Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii, absolwentka Szkoły Pracowników Służb Społecznych. Ukończyła 2-letnie Studium Metodyczne z zakresu aktywizacji kulturalnej osób starszych organizowane przez Stow. KLANZA oraz szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych organizowane przez „Niebieską Linię”.

Posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 10 lat pracy z osobami starszymi. Prowadziła zajęcia terapeutyczne z osobami

starszymi, osobami doświadczającymi problemu bezdomności oraz z osobami, które weszły w konflikt z prawem.

Prywatnie wielbicielka zwierząt i wielka admiratorka kultury francuskiej oraz smakoszka dobrego jedzenia.mgr Izabela Jesion

Terapeutka prowadząca terapię przez sztukę. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie na kierunku meblarstwo artystyczne, oraz absolwentka studiów z zakresu Pracy Socjalnej i studiów podyplomowych z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych poprzez rysunek, malarstwo, rzeźbę, papieroplastykę i inne techniki plastyczne. Pracowała z osobami starszymi w tym chorymi na Alzheimera, oraz z dziećmi. Prowadziła zajęcia terapeutyczne w Dziennych Domach Pomocy, Domu Samotnej Matki, Świetlicy Środowiskowej, uczestniczyła w programie „MOST” pracując z dziećmi ulicy w Lublinie. Ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego, kurs unijny – „Jesteśmy kompetentni kluczowo”, kurs „Animatora czasu wolnego”. Uczestniczyła w programie „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”- pomagając w zbiórce żywności i zabawek dla najuboższych rodzin.

Prywatnie pasjonuje się różnymi technikami malarskimi, tworzeniem rękodzieła, sztuki użytkowej, bio sztuki.mgr Anna Kurinia

Certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem. Absolwentka 4-letniego podyplomowego szkolenia z metody terapii tańcem i ruchem (metoda DMT z ang. Dance Movement Therapy) w Instytucie DMT, magister nauk społecznych w Szkole Głównej Handlowej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Asystentka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia terapii tańcem i ruchem w różnych grupach klientów. Pracowała z osobami starszymi, w tym chorymi na alzheimera, osobami chorymi psychicznie (schizofrenia, epizody psychotyczne), osobami cierpiącymi na depresję, osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, osobami zdrowymi zainteresowanymi własnym rozwojem oraz dziećmi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej jak i indywidualnej.

Posiada również kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, w zakresie przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych, edukacyjnych i animacyjnych, finansowanych ze środków unijnych i krajowych.

Prywatnie uwielbia każdą formę ruchu od spaceru poprzez tańce w kręgu do flamenco i tai chi.Mariola Cząstkiewicz

Terapeuta zajęciowy. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na Wydziale Terapii Zajęciowej w Pruszkowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Nowowiejskim Szpitalu Psychiatrycznym w Warszawie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, osobami starszymi w tym z otępieniem starczym, osobami cierpiącymi na różnego rodzaju uzależnienia oraz z osobami z upośledzeniem umysłowym.

Poprzez różne techniki terapeutyczne m.in. quiling, rysunek, rzeźba w masie solnej, malowanie na szkle, hafty, filcowanie na sucho, stara się oderwać myśli podopiecznych od problemów, których doświadczają i spojrzeć inaczej na świat.

Od wielu lat współpracuje przy produkcji figur wielkoformatowych do promocji bajek dla jednego z czołowych dystrybutorów filmów w Polsce.

Prywatnie miłośniczka zbierania grzybów i wycieczek różnymi środkami transportu z nastawieniem na piesze wyprawy tam gdzie jest pusto i dziko.mgr Anna Myszak

Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i poligrafii na Politechnice Warszawskiej. Posiada doświadczenie w pracy edukacyjnej (nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym) oraz w działalności promocyjnej i kulturalnej. Ukończyła studium redakcji merytorycznej organizowane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.


dr. N. biol. Danuta Koczyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie na Wydziale Farmacji. Przez wiele lat pracowała naukowo, najpierw w Zakładzie Badania Środowiska w Instytucie Biofarmacji na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej, potem w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmowała się problematyką interakcji neuronalno- glejowych w mózgu po uszkodzeniach. Odbyła staże podoktorskie w laboratoriach badawczych w USA. Pracowała jako opiekun osób starszych prywatnie i w Domu Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera.

mgr Małgorzata Strzyżewska

Absolwentka studiów pedagogicznych z zakresu Pracy Socjalnej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła kurs „Socjoterapia skuteczna pomoc ” oraz kurs „Opiekun wycieczek i obozów kolonijnych”.

Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającymi trudnej sytuacji życiowej oraz osobami starszymi. Pracowała jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej oraz wychowawca kolonijny.

Posiada również doświadczenie w pracy w Teatrze 6. piętro w Biurze Obsługi Widza.

Prywatnie lubi teatr oraz podróże.Agata Floriańczyk

Absolwentka Studium Ekonomii i Biznesu w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, w tym cierpiącymi na zespoły otępienne.

Ma również kilkuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu własnego biznesu w obszarze handlu oraz doświadczenie pracy w gastronomii.

Prywatnie jej ogromną pasją jest muzyka klasyczna oraz marzy o podróży do Kenii.mgr Robert Gąsiorowski

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych. Posiada 12 - letnie doświadczenie zawodowe w branży biznesowo – handlowej. Przez kilka lat pracował jako wolontariusz, opiekując się osobami starszymi oraz organizując imprez kuluralno-rozrywkowe.
Agnieszka Kowalska

Technik fizykoterapii. Absolwentka Collegium – Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie. Odbyła staże na oddziałach geriatrii i neurologii w kilku warszawskich szpitalach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Ukończyła szkolenie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Sobieskiego. Obdarzona talentem kulinarnym, chętnie i często przyrządza pyszne potrawy dla rodziny, przyjaciół oraz pensjonariuszy Centrum Alzheimera.

Czas wolny najchętniej spędza w gronie najbliższej rodziny, lubi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.