Centrum Alzheimera

Centrum Alzheimera
Al. Wilanowska 257
02-730 Warszawa

Uwaga! Osoby, które chcą zamieszkać w naszym Domu, muszą otrzymać skierowanie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie .

Telefony:

Dyrektor: 22 8431923
Administracja: 22 8433030
Centrala: 22 8431922
22 8472461
Fax: 22 8431923
Fax (Administracja): 22 8521440

E-mail: sekretariat@dpsca.pl

Strona WWW: www.dpsca.pl